Aby otrzymać zwrot zapłaconej już kwoty udziału własnego przy zakupie środka pomocniczego lub przedmiotu ortopedycznego, należy złożyć następujące dokumenty w siedzibie PFRON:

 • kopia zlecenia potwierdzonego przez NFZ oraz punkt realizacji – Sklep Medyczny „CEMEDIK”
 • faktura za zakupiony produkt z zaznaczoną kwotą refundacji NFZ oraz dopłatą pacjenta
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie o miesięcznych dochodach w przeliczeniu na jednego członka rodziny
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępny w placówkach PCPR i MOPS)
 • numer NIP

Dofinansowanie może zostać przyznane do 150% limitu refundacji NFZ

Można się starać o przyznanie dofinansowania przed zakupem sprzętu. W tym przypadku należy złożyć:

 • ksero zlecenia potwierdzonego przez NFZ
 • fakturę pro forma na zakup wybranego produktu
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie o miesięcznych dochodach w przeliczeniu na jednego członka rodziny
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępny w placówwkach PCPR i MOPS)
 • numer NIP